Natural Gourmet Fairytales
Contact About News

Let’s breathe!

Aviendo Natural er skønhedspleje, der matcher naturlige værdier og ønsket om ‘det enkle valg i hverdagen’. Produceret i Danmark af naturlige ingredienser, og fri for parabener, phtalater og mineralske olier.

Hos Aviendo tager vi begrebet ‘naturlig’ seriøst – med en holistisk tilgang til den natur, vi såvel inspireres af, plukker fra og nærer, når vores produkter optages af huden. For Aviendo Natural er en naturlig livsstil en moderne livsstil, og vi mener, at skønhedspleje skal være enkelt, lækkert og naturligt.

Find Aviendo Natural i Illums Bolighus på Strøget

Aviendo Natural is beauty products that match natural values and the desire for ‘simple choices in our everyday life’. Produced in Denmark from natural ingredients and free of parabens, phthalates and mineral oils.

At Aviendo we take the term ‘natural’ seriously – with a holistic approach to the nature that we are both inspired by, pick from and nourishes when our products are absorbed by the skin. For Aviendo Natural a natural lifestyle is a modern lifestyle, and we believe that beauty products should be simple, delicious and natural.

Find Aviendo Natural in Illums Bolighus in Copenhagen.